GRAND PRIX, czyli WIELKA NAGRODA PUBLICZNOŚCI
w wysokości 10 000 zł, ufundowana przez Prezydenta Miasta Szczecin
oraz tradycyjna statuetka

GŁÓWNA NAGRODA JURY
w wysokości 10 000 zł, ufundowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszego spektaklu Przeglądu

NAGRODA IM. ZYGMUNTA DUCZYŃSKIEGO dla Indywidualności Artystycznej Festiwalu
w wysokości 3000 zł, ufundowana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

NAGRODA PROMOCYJNA IM. KAZIMIERZA KRZANOWSKIEGO
w wysokości 3000 zł

NAGRODA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA SZCZECIN
w wysokości 5000 zł

WYRÓŻNIENIA
do dyspozycji jury 4000 zł